Ekologi

  • Clean & Green.JPG

100% förnybar energi

I flera år använder Hotel Rivalago endast energi som genereras 100% av vind, vatten och sol.
Garantin ges av TÜV SÜD, ett ackrediterat och internationellt erkänt varumärke.

Ladda upp elbil

Från 2017 har Rivalago Hotel PALINA, laddstationen för elbilar.
Dess LED-system, låg förbrukning och hög effektivitet regleras av naturligt ljus, för att belysa det endast vid behov.
Också detta, som resten av energin som används på Hotel Rivalago, kommer 100% från förnybara källor.

Ekologiska samarbeten

På Hotel Rivalago är vi också uppmärksamma på valet av partners.
Vår tvätt har miljöcertifiering (UNI EN ISO 14001).

Våra produkter

Produkterna som används för att rengöra våra rum och allmänna utrymmen är ekologiska. Alla ingredienser är säkra för naturen och för människor, av vegetabiliskt ursprung med hög biologisk nedbrytbarhet.

Produkterna är certifierade Cradle to Cradle Gold Certified TM, formuleringarna har erhållit platinivån.

Dessutom kommer vi snart att överföra vår artighetstjänst från enkeldosflaskor till praktiska avfallshanteringsmedel, för att minska plastförbrukningen.