Ekologi

  • Rivalago for the PLANET.png

Energi 100% förnybar

I flera år har Hotel Rivalago endast använt 100% energi genererad av vind, vatten och sol.
Garantin ges av TÜV SÜD, ett ackrediterat och internationellt erkänt varumärke.

Elbil laddning

Sedan 2017 har Rivalago Hotel en PALINA, laddstationen för elbilar.
Dess lågkonsumtiva, högeffektiva LED-system regleras av naturligt ljus för att belysa det endast vid behov.
Även detta, som resten av den energi som används på Hotel Rivalago, kommer 100% från förnybara källor.

Våra produkter

Produkterna som används för att rengöra våra rum och allmänna utrymmen är ekologiska. Alla ingredienser är säkra för naturen och för människor, av vegetabiliskt ursprung med hög biologisk nedbrytbarhet.

Produkterna är certifierade Cradle to Cradle Gold Certified TM, formuleringarna har erhållit platinivån.

Dessutom kommer vi snart att överföra vår artighetstjänst från enkeldosflaskor till praktiska avfallshanteringsmedel, för att minska plastförbrukningen.

Ekologiska samarbeten

På Hotel Rivalago är vi också uppmärksamma på valet av partners.
Vår tvätt har miljöcertifiering (UNI EN ISO 14001).